Vanhentuneet lääkkeet - Kalvolan apteekki

Vanhentuneet tai muuten käyttämättä jääneet lääkkeet voit palauttaa apteekkiin. Toimitamme ne edelleen hävitettäväksi ongelmajätelaitokselle. Lääkejätteitä ei saa hävittää talousjätteen mukana.

 

Jatkokäsittelyn helpottamiseksi lajittele lääkejätteet näin:

  • Poista lääkepakkauksista potilastietoja sisältävät tarrat
  • Lääkkeitä sisältävät läpipainopakkaukset, lasi- tai muovipurkit ja neste- ja voidepakkaukset voit toimittaa apteekkiin esimerkiksi muovipussissa. Pakkauspahvit voit hävittää kotitalousjätteenä.
  • Erottele muusta lääkejätteestä elohopeakuumemittarit ja jodia sisältävät lääkkeet
  • Toimita ruiskut ja neulat apteekkiin kannellisessa muovi- tai lasipurkissa

 
Lääkkeitä voi palauttaa ainoastaan hävitettäväksi. Lääketurvallisuussyistä apteekki ei hyvitä asiakkaalle jo luovutettuja mahdollisesti avaamattomiakaan lääkepakkauksia. Kaikki apteekkiin palautetut lääkepakkaukset toimitetaan lääkejätteinä hävitettäväksi.